Het Vuurplaatsprincipe betekent: compassie, aandacht, respect en empathie. Volgens dit principe verbindt De Vuurplaats coach en deelnemer op een inspirerende locatie: De Vuurplaats, waar wordt gewerkt aan authenticiteit en veerkracht.

Onze bijzondere wijze van aanpak is gericht op het zelfherstellend vermogen van de mens. Hierbij is dus geen hulp noodzakelijk van buiten, maar een ontwikkeling van binnen naar buiten. Een ontwikkeling die ten goede komt aan het individu zelf, gezin, leefomgeving, werk en samenleving.

De kosten van stress, werkdruk en mentale overbelasting hebben gevolgen voor sociale en maatschappelijke structuren en neemt een zeer belangrijke plaats in binnen het aandachtsveld van de overheid. Aandacht die gericht is op financiering van kosten en het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen. Daarnaast is de aandacht gericht op het bevorderen van het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid, mentale veerkracht en welbevinden.

Voor mensen die:
  • een behoefte hebben aan rust
  • een beetje afstand willen nemen
  • rustig na willen denken
  • moeilijk beslissingen kunnen nemen
  • een kort lontje hebben
  • zich slecht kunnen concentreren
  • onrustig slapen/regelmatig wakker worden
  • een burnout willen voorkomen
  • het allemaal even teveel is geworden
  • orde op zaken willen stellen

Bij werkgevers kan geïnformeerd worden of er (persoonlijk)budget is in het kader van preventie ziekteverzuim. Het voeren van een ziekteverzuimbeleid is een impliciet omschreven wettelijke plicht voor werkgevers en wordt expliciet omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De preventieve werking van de Vuurplaatsprogramma’s sluit naadloos hierbij aan en helpt werkgevers in het uitvoeren van dit ziekteverzuimbeleid. Een win‐win situatie dus! Raadpleeg voor meer informatie vooral de P&O‐ of HR manager van jouw organisatie.
Ook bedrijfsartsen kunnen doorverwijzen naar De Vuurplaats.

Vuurplaats aanpak

De Vuurplaats® onderscheidt zich in het segment van Coaching en Training door haar aanpak die gericht is op geestelijke gezondheidszorg en mentale weerbaarheid. Deze aanpak is uniek te noemen in het aanbod dat gericht is op terugdringen van ziekteverzuim door mentale overbelasting. Het programma is meetbaar en wordt uitgevoerd binnen een bepaald tijdspad. Door de context, herhaling en de duur van het programma wordt een cognitieve gedragsverandering bereikt.

De aanpak van De Vuurplaats wijkt hierdoor af van het traditionele aanleren van “rituelen, methoden of kunstjes in situaties”. Juist door de inmiddels beproefde coach‐ en trainingstechnieken in een context te plaatsen, worden de elementen met elkaar verbonden. De bewustwording van authenticiteit en autonomie worden in hun oorsprong hersteld.

De mens is afhankelijk van drie ingewikkelde en onderling nauw verbonden lichaamssystemen die vanuit ons onbewuste worden gedirigeerd: het zenuwstelsel, het stress‐reactiesysteem en het immuniteitssysteem. Wij ‘weten’ in ons onbewuste vele dingen die niet of minder toegankelijk zijn voor ons bewustzijn. Dit onbewust weten doet meer dan gewoonlijk wordt aangenomen. Onderzoek naar biofeedback‐training toont bijvoorbeeld aan dat we onbewust ‘weten’ hoe we spierspanningen kunnen verminderen, hersengolven kunnen veranderen, de hartslag of bloeddruk kunnen wijzigen en de bloedstroom en huidtemperatuur kunnen veranderen. Wij zijn ons hiervan niet of slechts ten dele bewust. Het Vuurplaatsprogramma® stimuleert de aansturing van het onbewuste en opent de toegangspoort via het onderbewuste naar het bewuste. Van ‘onbewust bekwaam’ naar ‘bewust bekwaam’.

Op adem komen, een tandje langzamer, bezinning en bewustwording, vaststellen van jouw eigen waarden…. De ingrediënten voor het weer vullen van jouw energievoorraad. Een gezond ritme van slapen en opstaan, eten wat het land jou geeft, zijn de kaders waarbinnen je jouw batterij weer kunt opladen.

Laatste nieuwsberichten

Kennis over stress en toch nog steeds toenemend aantal mensen met burn-out?!

| Food for thought | No Comments

Wat eerst nog een “luxe ziekte” was is uitgegroeid naar een maatschappelijk en economisch probleem. En omdat het onder twee noemers valt lijkt het of niemand zich geroepen voelt verantwoordelijkheid…

De Vuurplaats pakt burn-out preventief aan

| Onderzoek, Video | No Comments

Meer dan 1 miljoen Nederlanders kampt met mentale overbelasting door stress en te hoge werkdruk. Daardoor verzuimen ze jaarlijks 7,5 miljoen werkdagen. Deze cijfers blijven stijgen. De Vuurplaats, de nieuwe…

En nu actie!

| Food for thought | No Comments

We weten waarom we burn-out raken.  Iedereen heeft iets  daarover gelezen of is er zelf mee geconfronteerd. Zeker wéten dat iedereen iemand kent die burn-out is of dat geweest is….

Je wordt niet door het leven getekend, maar gepolijst.