All Posts By

cpadmin

De Vuurplaats pakt burn-out preventief aan

By | Onderzoek, Video | No Comments

Meer dan 1 miljoen Nederlanders kampt met mentale overbelasting door stress en te hoge werkdruk. Daardoor verzuimen ze jaarlijks 7,5 miljoen werkdagen. Deze cijfers blijven stijgen. De Vuurplaats, de nieuwe aanbieder van mentale bewustwording, werkt aan een trendbreuk door overbelaste medewerkers in staat te stellen burn-out te voorkómen. Burn-out is een samenloop van omstandigheden.

Mentale overbelasting en burn-out kosten werkgevers per jaar €1,8 miljard euro, aldus TNO in 2014. ArboNed kwam begin november 2016 met cijfers dat de gemiddelde duur van burn-out opgelopen is van 236 naar 242 dagen en wat een werkgever gemiddeld €60.000 per persoon kost. Ondanks de toegenomen aandacht voor de begeleiding van burn-out én de kennis over burn-out, blijven de cijfers van verzuim stijgen. Mentale overbelasting en (bijna) burn-out kan alle werknemers overkomen, maar treft vooral mensen die werkzaam zijn in de zorgsector, het onderwijs en de zakelijke dienstverlening. Overal moet steeds meer werk gedaan worden met minder mensen en dat eist zijn tol.

Mentaal weerbaarder en sterkere mensen

Aan de manier van hulp bij herstel van burn-out valt nog een hoop te verbeteren. Het rendement kan beter, vindt Marjo van Zalk, mental coach en oprichter/directeur van De Vuurplaats. “Nu krijgen mensen een uurtje therapie, een klasje mindfulness, en gaan daarna naar huis, waar ze grote kans lopen om weer in hun oude patronen te vervallen.” Bij De Vuurplaats komen cliënten van wie de harde schijf te vol zit, weer terug bij hun ‘fabrieksinstellingen’; gecertificeerde Vuurplaatscoaches begeleiden hen op een laagdrempelige en oorspronkelijke manier naar herontdekking van hun eigen kracht. Van Zalk: “Mentaal resetten en opladen dus. Met sterkere en mentaal weerbare mensen als bewezen en meetbaar resultaat. Mensen komen bij ons vrijwel anoniem. Alleen hun voornaam telt, niet hun functie, beroep of levensovertuiging. Dat schept veel rust en openheid onder de deelnemers”. Organisaties kunnen eerst de Preventie Workshop ‘Hoeveel signalen wil je hebben?’ heel toegankelijk inzetten voor werknemers. Daar leren deelnemers door psycho-educatie en ervaringsgericht leren, de signalen van mentale overbelasting te herkennen bij zichzelf of mensen uit hun omgeving. “Bewustworden en benoemen van de huidige situatie, pas dan kan je actie ondernemen.” aldus Van Zalk “Erkennen van mentale overbelasting is geen sinecure.”

Terugdringen €1,8 miljard aan verzuimkosten

Het bedrijfsleven, de politiek en de vakbeweging zien steeds meer de noodzaak van om te investeren in het voorkomen van burn-out. Investeren loont: het Trimbos-instituut becijferde dat náást het terugdringen van verzuimkosten, er ook nog eens €1,4 miljard gewonnen kan worden door toegenomen arbeidsproductiviteit. Van Zalk: “De Vuurplaats-aanpak betekent dus meer welzijn en welbevinden voor werknemers, meer welzijn voor hun persoonlijke omgeving én meer rendement voor organisaties. We zijn met meerdere bedrijven in gesprek. Het is ons streven in 5 jaar een behoorlijk deel van die €1,8 miljard aan verzuimkosten terug te dringen.”