All Posts By

Marjo van Zalk

Kennis over stress en toch nog steeds toenemend aantal mensen met burn-out?!

By | Food for thought | No Comments

Wat eerst nog een “luxe ziekte” was is uitgegroeid naar een maatschappelijk en economisch probleem. En omdat het onder twee noemers valt lijkt het of niemand zich geroepen voelt verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane situatie. Gaan we het economisch of maatschappelijk oplossen?

Economisch is geen punt:  een leger van coaches en psychologen staat klaar die zich allemaal gespecialiseerd hebben in het voorkomen en herstellen van burn-out. Snelle oplossing voor het stoppen van de oplopende kosten. Maar burn-out is geen ziekte dus wie gaat coaching of behandeling betalen? Maatschappelijk hoeft het ook geen punt te zijn want er zijn duidelijke visies en onderzoeken die de oorzaak van oplopende stress kunnen verklaren.

Waarom gebeurt er dan zo weinig of bijna niets? Is het werkelijk een “kip/ei” verhaal geworden?

Het thema van de afgelopen jaren was verantwoordelijkheid nemen voor eigen situatie, zelfsturend en zelforganiserend. Het thema van het nieuwe kabinet is vertrouwen.

Zou de sleutel liggen in juist dat woord: vertrouwen?

Met de komst van de industriële revolutie is ‘de mens’ gaan geloven in de maakbaarheid van het leven. Door productie te managen is aanvankelijk gezorgd voor veiligheid in basisbehoeften. Geen oorlog, geen honger, geen armoede. Naarmate de welvaart steeg, steeg ook het wantrouwen: heeft die ander meer of minder dan mij? Hoe verhoud ik mij daarin? Kom ik tekort? Wie is daar verantwoordelijk voor? Zorgt de overheid/organisatie wel goed voor mij?

Zonder betrokken werknemers geen gezond bedrijf en een bedrijf is niets zonder betrokken werknemers. Yin/Yang.

Gedeelde verantwoordelijkheid begint met elkaar te vertrouwen. Ieder heeft zijn/haar eigen expertise en samen zijn we het totaal. Mooi toch?

Laten we het eens hebben over waardering voor wat er wél is en van daaruit bekijken wat kan blijven en wat beter kan. Het kan allebei: voldoende inkomen en voldoende levensgeluk. Het enige wat daarvoor nodig is beginnen met waardering en dankbaarheid voelen voor wat je al hebt. Ieder voor zich. Pas dan zal de oplossing voor de almaar toenemende druk zich aandienen.

Mensen die een burn-out hebben weten dat rust, vertrouwen en veiligheid de basis vormen om weer op te bouwen. Laten we als maatschappij dat als voorbeeld nemen. Burn-out is een symptoom van een overspannen maatschappij niet van een individu.

Het is maar hoe je het wilt zien…

En nu actie!

By | Food for thought | No Comments

We weten waarom we burn-out raken.  Iedereen heeft iets  daarover gelezen of is er zelf mee geconfronteerd. Zeker wéten dat iedereen iemand kent die burn-out is of dat geweest is. Ook weten we wat er technisch in het brein gebeurd. Dat daar serieuze schade is ontstaan waarvan we moeten revalideren. Ook dat het werkgevers veel geld kost ( € 250 gemiddeld per dag) en dat hoog opgeleiden en BN’ers er ook niet aan ontkomen. Willen we nog meer lezen? of gaan we ons bezighouden met het tijdig voorkomen van mentale overbelasting?

Het bijzondere is dat wanneer bijvoorbeeld een voedingsgoeroe zou roepen dat aardappels slecht zijn voor je gezondheid omdat je er kanker van krijgt, dan zouden heel veel mensen en masse stoppen met aardappels eten. Wanneer we heel vaak en heel hard roepen dat je je eigen grenzen moet respecteren om gezond te blijven dan is dat tegen dovemans oren gezegd. Totdat het zover is dat we door “iets” geveld worden en de dokter zegt dat we opgebrand zijn.Terugkijkend geven dan heel veel mensen toe dat ze al langere tijd voelden dat de energie op was maar toch door zijn gegaan omdat……..

Volgens mij is de angst voor baanverlies een hele grote boosdoener en zouden organisaties daar op moeten anticiperen. Hoe veilig is het binnen de organisaties voor werknemers om openlijk toe te geven dat de koek even op is? Behoefte aan een tandje lager? We hebben ook ondertussen ook kunnen lezen dat het effectiever (en dus productiever) is om regelmatig even te ontspannen, een blokje om te gaan tijdens de lunch en groene planten op kantoor te zetten.

Laten we nu de volgende stap nemen en met elkaar bespreken wat er nodig is om elkaar fit en geïnspireerd te houden.

Gezonde werknemers, gezonde organisatie. Bewuste managers, veerkrachtige organisaties.

Duurzaam en veerkrachtig milieu

By | Organisatie | No Comments

Duurzaam ontwikkelen en organiseren begint bij gezonde en veerkrachtige medewerkers.

Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Het thema van dit decennium. Op weg naar 2020 zijn er nog heel wat stappen te zetten om een aantal van de doelen te halen die gesteld zijn in het  akkoord van de klimaatconferentie in Parijs in 2015. Duurzaamheid reikt verder dan alleen het klimaat. Mens en natuur zijn in een optelsom ‘het milieu’. (Denk aan de uitspraak: Het milieu waar je vandaan komt)

Welke verandering je ook wilt doorvoeren: zorg eerst dat het menselijk fundament gezond, sterk en stabiel is. Dat dit kosteneffectief is, behoeft geen uitleg. De nog steeds stijgende cijfers van stress gerelateerde klachten en burn-out zeggen genoeg ( 1,8 miljard per jaar). Onzekerheid bij personeel over baan verlies maakt dat zij zich mogelijk te onveilig voelen  om met volle betrokkenheid hun werk uit te voeren. Zekerheid in werk en inkomen is immers een basisbehoefte die de veiligheid biedt om te leren en te ontwikkelen. Nieuwe taken en verantwoordelijkheden aangaan is uit de comfortzone stappen en voor de meesten van ons dus spannend.

Een dag op een locatie van De Vuurplaats biedt de mogelijkheid alle medewerkers van de organisatie bij zichzelf na te laten gaan in hoeverre zij zich mentaal veerkrachtig en stabiel voelen. Het leren herkennen van stress en werkdruk door psycho educatie, ervaren, implementeren. Door preventief actie te ondernemen wordt uitval voorkomen. In balans blijven door draagkracht en draaglast te monitoren, bij jezelf en je collega’s. Elkaar attent maken op de signalen maakt dat de aangesproken persoon de nog voor hem onbewuste signalen kan opmerken. Het komt vaker voor dat de omgeving de eerste tekenen van overbelasting opmerkt. Korter lontje is daar een bekend voorbeeld van. Deze resetdag kan aanzetten tot een vervolgactie om mentale overbelasting te voorkomen.

 

Hoe kom ik tot mijn recht?

By | Organisatie | No Comments

Hoe kom ik tot mijn recht? Door jezelf te zijn!

Stoppen met af te vragen wie wát van jou wil. Neem het besluit dat je jezelf wilt zijn en je brein neemt dit als een zoekwoord over. Het hoeft niet lang te duren. Als je een zoekwoord bij Google intypt komt die onmiddellijk met de nodige hits. Jouw brein doet niet anders.

Tip: Schrijf (niet tikken!) voor jezelf 3 eigenschappen op. Dat is je focus.

Ondertussen zijn we bijzonder bedreven in het blijven zoeken naar meer en meer. Kijk eens naar wat je hebt en probeer de gelaagdheid daarvan te onderzoeken. Wordt bewust van wat en wie je al bent.

Dat kun je natuurlijk heel goed samen doen met een menselijk klankbord. Coaches van De Vuurplaats zijn zulke begeleiders waarbij je kunt reflecteren op jouw bewustwording van jouw gelaagdheid.  Lichaam en geest zijn één. Het lichaam kan door zijn geaardheid signalen geven aan de geest, die soms teveel in ‘het hoofd’ kan zijn. Zoek en vind balans.

De Droomprins en de Waarzegster

By | Evenementen | No Comments

“Verbinden van hoofd, hart en handen in alle lagen van de organisatie en in de keten. Het hart moet kloppen van enthousiasme en passie, gebruikmakend van al zijn talent.”

Dit is de visie van verbindings-architect Wim Huizing. Hij schreef het boekDe droomprins en de waarzegster, Daar waar ziel en zakelijkheid elkaar ontmoeten’. In co-auteurschap met Jaqueline Pama, oprichter-vennoot van het bureau Hooggevoelig heel gewoon.

Op donderdag 6 april in De Rosse (Bathmen) vertelt Wim Huizing over zijn persoonlijke ervaringen op het gebied van hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid en beelddenken. Hij reist door het land en vertelt het verhaal van ‘de droomprins en de waarzegster’ over talentontwikkeling en ziel en zakelijkheid, samen met Jaqueline en haar dochter Eva Pama. Eva is arbeid en organisatiepsycholoog, zij geeft de theoretische kaders die bijdragen aan de verdieping van de materie.

Een inspirerende avond voor IEDER die belangstelling heeft voor de natuurlijke bronnen van de mens.

Je kunt je bij deze opgeven voor deze inspiratie avond.

Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur.

De entreeprijs voor geïnteresseerden is € 10,00 en voor onze Vuurplaats collega’s kosteloos.

Wij kijken uit naar jouw komst!

Eerste succesvolle teamtrainingen!

By | Organisatie | No Comments

Voor een woonzorgcentrum van de Treant Zorggroep hebben wij van oktober 2016 t/m februari 2017 teamtrainingen verzorgd in het kader van helder communiceren en respectvol samenwerken. Ruim 60 medewerkers hebben deze trainingen gevolgd. Een groep van cultuurdragers hebben een maatwerk 3 daagse teamtraining gevolgd en de andere medewerkers werden ingedeeld in 5 trainingsgroepen waarbij de deelnemers vanuit verschillende disciplines bij elkaar werden gebracht. Zo kreeg een ieder zicht op en begrip voor elkaars werkzaamheden en de bijbehorende verantwoordelijkheden.

Het hoofd van de locatie Rineke Pranger, geeft ons het volgende hierover terug: ”Wat heel erg aansprak dat de training heel persoonlijk was en gebaseerd op de eigen ervaring en de beleving van medewerkers. De dagelijkse praktijk stond hierbij centraal. Steeds weer kwamen de 3 kernwoorden terug `Veiligheid, Vertrouwen en Verbinding`. Dit waren de sleutelwoorden waarmee de training methodisch en op een ontspannen wijze werd opgebouwd. Door steeds meer diepgang te geven aan deze kernwoorden werden medewerkers zich bewust wat er fout kan gaan in de communicatie, maar OOK hoe deze verbeterd kan worden. Ook werd er ruimschoots aandacht besteed aan stressfactoren in werk en privé en hoe je deze zelf kunt reguleren via je ademhaling. Medewerkers waren enthousiast over de training omdat ze het geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen. De communicatie is opener en respectvoller geworden, waardoor de samenwerking per team is verbeterd. Het heeft de teambuilding een geweldige `boost` gegeven!”

Wij zijn heel blij met dit resultaat én dankbaar dat wij de kans kregen om te starten met onze teamtrainingen!

Ook geïnspireerd door bovenstaande? Zie voor meer informatie onze website of download hier onze brochure.

Resetdag

By | Evenementen | No Comments

Kort lontje?? Weinig concentratie? Ervaren van werkdruk of werkstress? Woordjes haspelen??

Tijd voor een Resetdag!!!

Als de concentratie vermindert, het lontje korter wordt en de drempel steeds hoger ervaren wordt om sociale contacten te onderhouden, dan is het tijd voor een schijfopruiming. Een dagprogramma dat je in de vertraging helpt zodat je weer kan voelen wat het juiste tempo hoort te zijn om energiek en levenslustig in het leven te staan.

Stress is nuttig om ons in leven te houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan op tijd wegspringen voor aanstormende fietsers of auto’s. Ons lichaam is dan in staat zelfstandig en zonder bewuste besluitvorming actie te ondernemen. Zo werkt het ook bij  langdurige stress zoals werkdruk, werkstress, relatieproblemen, zorgen om kinderen, ziekte en financiële zorgen. Een paar voorbeelden die ongemerkt  en onbewust je systeem belasten. Wanneer dat een lange tijd duurt , krijg je signalen  waardoor jij je bewust zou moeten zijn dat er (intern)onderhoud nodig is .

Voorkom overspanning door met regelmaat een stapje terug te doen door vanuit waarneming en gevoel de keuzes te maken die op dat moment helpend zijn om je accu in een gezonde conditie te houden. Op een eenvoudige manier die iedereen zelf kan, is te leren hoe je op tijd om kan gaan met de signalen die je brein al tijdig aangeeft om een gezonde werkdruk  in te regelen en te voorkomen dat je burnout raakt. Een hoofdstuk uit het instructieboekje voor de mens.

De kleine keuzes die je helpen het grote verschil te maken in een evenwichtig levenspatroon. Het gaat hier niet om levensbepalende keuzes!

Wat gezond is moet gezond blijven!!

Elke eerste vrijdag van de maand is er de mogelijkheid mee te doen aan een Resetdag. Op al onze Vuurplaatsen, verspreid over Nederland, wordt dit programma aangeboden.

Ben je mentaal vermoeid en voel jij je overprikkeld? meld je dan nu aan.

Tip: maak gebruik van de mogelijkheid van het Persoonlijk Ontwikkel Budget.

Waardig oud worden

By | Food for thought | No Comments

Prachtig oude bomen sieren de oprijlaan naar het oude huis waar generaties lang een familie woont die in evenwicht met de natuur leeft en werkt. Een grote dikke tak van de rode beuk in de voortuin draagt nog steeds de schommel die door vele kinderen gebruikt is. Ook volwassenen schommelen nog met regelmaat onder het bladerdak van de rode beuk. Muizenissen verdwijnen uit je hoofd en het kan niet anders dan dat het ritme van de schommel je hart tot rust brengt….

Alles ademt het verhaal van het leven. De hoogte punten, de diepte punten, de inzichten, het werk, het leven in vertrouwen op de seizoenen. Altijd weer wordt het lente en zomer en herfst en maant de winter ons tot introspectie zodat wij met een nieuwe groeiring een nieuwe lente kunnen begroeten.

Ouder worden gaat niet over leuk of niet leuk. Het gaat over in acceptatie leven met dat wat op dit moment is. Oude bomen worden met bewondering bekeken, met ontzag voor hun kracht en groei en dat wat zij mogelijk allemaal hebben gezien aan de voet van hun stam. Oude huizen worden gewaardeerd op het doorstaan van de elementen en het bieden van onderdak en warmte en het zichtbaar maken van geschiedenis.

Kunnen wij het ouder worden omarmen met net zoveel respect voor onszelf als wat wij hebben voor oude bomen en huizen?

Het is maar hoe je het ziet……..