Duurzaam en veerkrachtig milieu

Duurzaam ontwikkelen en organiseren begint bij gezonde en veerkrachtige medewerkers.

Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Het thema van dit decennium. Op weg naar 2020 zijn er nog heel wat stappen te zetten om een aantal van de doelen te halen die gesteld zijn in het  akkoord van de klimaatconferentie in Parijs in 2015. Duurzaamheid reikt verder dan alleen het klimaat. Mens en natuur zijn in een optelsom ‘het milieu’. (Denk aan de uitspraak: Het milieu waar je vandaan komt)

Welke verandering je ook wilt doorvoeren: zorg eerst dat het menselijk fundament gezond, sterk en stabiel is. Dat dit kosteneffectief is, behoeft geen uitleg. De nog steeds stijgende cijfers van stress gerelateerde klachten en burn-out zeggen genoeg ( 1,8 miljard per jaar). Onzekerheid bij personeel over baan verlies maakt dat zij zich mogelijk te onveilig voelen  om met volle betrokkenheid hun werk uit te voeren. Zekerheid in werk en inkomen is immers een basisbehoefte die de veiligheid biedt om te leren en te ontwikkelen. Nieuwe taken en verantwoordelijkheden aangaan is uit de comfortzone stappen en voor de meesten van ons dus spannend.

Een dag op een locatie van De Vuurplaats biedt de mogelijkheid alle medewerkers van de organisatie bij zichzelf na te laten gaan in hoeverre zij zich mentaal veerkrachtig en stabiel voelen. Het leren herkennen van stress en werkdruk door psycho educatie, ervaren, implementeren. Door preventief actie te ondernemen wordt uitval voorkomen. In balans blijven door draagkracht en draaglast te monitoren, bij jezelf en je collega’s. Elkaar attent maken op de signalen maakt dat de aangesproken persoon de nog voor hem onbewuste signalen kan opmerken. Het komt vaker voor dat de omgeving de eerste tekenen van overbelasting opmerkt. Korter lontje is daar een bekend voorbeeld van. Deze resetdag kan aanzetten tot een vervolgactie om mentale overbelasting te voorkomen.