Het programma aanbod van De Vuurplaats wordt uitgevoerd door een collectief van zelfstandig werkende coaches, begeleiders en mindfulnesstrainers. Zij hebben daarvoor de Vuurplaatstraining® gevolgd en zijn gehouden zijn aan de ethische gedragscode Ethische Gedragscode.

Vuurplaatshouders

De Vuurplaatshouders® zijn zelfstandige ondernemers die wonen en werken op een inspirerende locatie in het buitengebied. Vuurplaatscollega’s zijn coaches, psychologen, psychotherapeuten, trainers of ambachtslieden met ambitie om binnen de termen van het Vuurplaatsprincipe de Vuurplaatsdeelnemers te begeleiden en te trainen in het zelfherstellend vermogen en het versterken en vergroten van de mentale weerbaarheid en veerkracht.

Missie

De Vuurplaats

  • bevordert, traint en stimuleert de mentale weerbaarheid en veerkracht van de mens en draagt zorg voor alle randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om dit te bereiken.
  • hanteert de 3 V’s: veiligheid, vertrouwen en verbinding.
  • maakt verbinding tussen:
    • mens, natuur en maatschappij
    • training en behandeling
    • déstigmatisering van een tijdelijk mentale onbalans.

Visie

Alle kracht die je nodig hebt om te leven zoals je dat beoogt, is in elk mens aanwezig.

Authenticiteit en autonomie zijn de elementen die nodig zijn om verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen voor eigen geluk en gezondheid.

Betekenis logo

Het logo symboliseert de verbinding van het ‘oude’ met het ‘nieuwe’. De godin Hestia was de godin van het haardvuur. Zij was aanwezig in de vorm van het brandende vuur in het midden van het huis, de tempel of de stad. Zij is in de eerste plaats de 
godin van het vuur en meer in het bijzonder het huiselijke haardvuur. Waar geen haard wordt aangetroffen, is geen gezellige, geregelde samenleving mogelijk. Haar heilig vuur staat o.a. symbool voor verbinding en continuïteit en gemeenschappelijke identiteit. 
Resetten en opladen, terminologie van onze huidige tijd. Al de apparaten die ons leven momenteel dienen en beheersen, moeten van tijd tot tijd aan de ‘oplader’. Dit begrijpen we en vinden we vanzelfsprekend. Dat wij zelf ook zo nu en dan moeten opladen lijkt steeds duidelijker te worden…
Van alle tijden blijft het feit dat elk levend wezen activiteit en rust afwisselt.
De natuur doet dit nog steeds op haar eigen manier en de mens lijkt dit enigszins te zijn vergeten.

Het Vuurplaatsprincipe

Sinds de oude steentijd (paleolithicum, 2,5 miljoen jaar geleden) was het belangrijkste wijze om een ruimte te verwarmen. Het vuur hield tevens de roofdieren op afstand. De vuurplaats was de belangrijkste plek om je veilig te voelen. Een Vuurplaats roept vele associaties op: Veiligheid, warmte, verzamel- en vertrekpunt. Bereiden van voedsel, plaats om uit te rusten en energie opdoen om er weer op uit te kunnen gaan. Vuurkooltjes meenemen om ergens anders een nieuwe vuurplaats te maken.

Bij een Vuurplaats kan de mens zich weer herpakken, voeden, liefde-, aandacht-, kennis- en ervaringen delen. Wanneer wij over ‘het Vuurplaatsprincipe’ spreken, wordt de optelsom van bovenstaande associaties bedoeld.
Het Vuurplaatsprincipe faciliteert een paradigmaverandering, er ontstaat een organisch proces in de (herstel)verbinding met de natuur. Weer voelen dat alles deel uit maakt van een systeem, een geheel, inclusief jijzelf.

Wie zijn wij

Marjo van Zalk

Oprichter

Haar motto: ‘Eenvoud=kracht’.

Vanuit de visie dat alle kracht die je nodig hebt om te leven zoals je dat beoogt in jouzelf aanwezig is, begeleidt zij sinds 2004 mensen bij hun mentale processen. Oorspronkelijk (1980) komt zij uit de jeugdhulpverlening (behandelcentrum zeer moeilijk opvoedbare jongeren). Na 10 jaar met diverse groepen te hebben gewerkt heeft ze de stap naar het bedrijfsleven gemaakt waar zij o.a. leidinggevende posities had en uitgebreide ervaring op deed in zowel de profit‐ als de non profit sector.

Haar specialisme ligt bij burn‐out en stress gerelateerde klachten. Zij heeft zich verdiept en geschoold in haar interesses zoals communicatie, gedragsbiologie, bio‐psychologie, bio en neurofeedback, filosofie en Jungs archetypen. In haar werk richt zij zich op iemands kracht en eigen verantwoordelijkheid. Authenticiteit en autonomie zijn voor haar van grote waarde

Zij staat voor energieke, krachtige en heldere communicatie, de discussie voorbij en op weg in dialoog!

Ambassadeurs

 

Verbinding maken en onderhouden is een passie van onze ambassadeurs.  Zij leven en werken vanuit betrokkenheid  bij mens en maatschappij.  Voor elke ambassadeur geldt een gedrevenheid om bij te dragen in de ontwikkeling van organisaties naar een veerkrachtige en mentaal weerbare organisatiecultuur. Met ruimte voor creativiteit en talentontwikkeling. Elkaar aanvullen en ondersteunen met een gezamenlijke doel voor ogen: leven en werken in balans met jezelf en de omgeving. Resultaat  kan niet anders zijn dan een evenwichtig en gezonde cultuur. Win-win-win voor individu, organisatie en maatschappij.

Walter Bak en de coaches en begeleiders, zijn voor De Vuurplaats de ambassadeurs die de 3 V’s: Veiligheid-Vertrouwen-Verbinding, kunnen toelichten met oog en hart voor mens en organisatie.

Coaches en begeleiders

 

Betrokken en bevlogen zijn de eerste woorden die oplichten als het gaat over coaches en begeleiders van De Vuurplaats. Mensen met ervaring, visie en vertrouwen in de eigenkracht van de mens. Behalve de opleidingen en studies die deze mensen al gevolgd hebben voor een deskundige uitvoering van hun vak, zijn zij ook getraind in de programma’s van De Vuurplaats. Kenmerkend van een Vuurplaatscoach of begeleider is de karaktereigenschap van zelfontwikkeling en zelfreflectie.

Uitvoering geven aan hun passie is hun definitie van ‘werken’.

Los moeilijke dingen op als ze nog gemakkelijk zijn. Pak grote dingen aan als ze nog klein zijn.