Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft inmiddels te maken met de gevolgen van mentale overbelasting. Direct of indirect raakt het ons allemaal. Zowel in de privé‐ als werksituatie is er een groeiend aantal mensen dat uitvalt door burn‐out, depressie of klachten die hiermee verband houden.

De grote hoeveelheid van rapporten en onderzoeken naar psychische belasting zijn zelfs aanleiding geweest om tot een nationaal plan van aanpak te komen. Naar schatting zijn in 2020 psychische problemen de voornaamste oorzaak van verminderde productiviteit op de werkvloer. Zelfs tieners en jong volwassenen is een sterk groeiende groep die nog niet in deze cijfers is meegenomen.

In onze huidige tijdsgeest komt er weer aandacht voor verbinding, solidariteit en bewustwording van basale menselijke behoeften. Terug naar de oorsprong zonder het geleerde van de afgelopen eeuwen te vergeten. Bezinning op de volgende ontwikkelingsfase van de mensheid in het algemeen.

Een vuurplaats is van alle eeuwen en iedereen heeft hier gelijk een beeld en een gevoel bij. In het algemeen zijn daarbij de woorden warmte, veiligheid, rust, aandacht, gezelligheid, vriendschap die het eerst bij mensen opkomen.

Tijd om krachten, initiatieven, passie en ambities te bundelen en gelegenheden te creëren waar de zo vanzelf sprekende mentale basisbehoeften als aandacht, respect en acceptatie weer ruimte krijgen. Om dit te realiseren hebben wij programma’s ontwikkeld volgens het Vuurplaatsprincipe. Deelnemers worden gestimuleerd om op hun authenticiteit en autonomie te vertrouwen en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen geluk. Groei in mentale veerkracht en in verbinding met de samenleving is nodig. Daarmee stimuleren wij de volgende generaties , vanuit contact met de eigen persoonlijke kern, nieuwe ontwikkelingen in de evolutie van de mens te realiseren. Terug naar de oorsprong … terug naar fabrieksinstellingen ;‐)

Resetten en weer opladen bij De Vuurplaats !!

De Vuurplaatsen

Boerderij De Hardenbrink

Boerderij De Hardenbrink

Op de Veluwe

Erf De Burgwal

Op de Utrechtse Heuvelrug

Catharina’s hoeve

Midden op de Veluwe

Wie weet een mooie Vuurplaats?

Laat het ons weten!